Events

Een opening, evenement, relatiebijeenkomst of training is een communicatiemiddel. Daarom moet het passen in je communicatiestrategie. Voor ons is bij het bedenken en organiseren van een bijeenkomst altijd van belang in welk kader deze plaatsvindt. Wie is de doelgroep, wat is het doel ervan, is het karakter formeel, informeel of een mix van beide? We vullen de bijeenkomst desgewenst aan met ondersteunende middelen zoals uitnodiging, sprekers, aankleding, acts en optredens, social media en nazorg. We maken een draaiboek tot in detail en begeleiden het voortraject, maar ook de dag zelf, zodat je zelf onbezorgd kunt genieten van je eigen evenement.