Naamgevingstraject

€--,--

Om tot een gefundeerd voorstel voor een passende (nieuwe) naam te komen, is volgens ons tenminste inzicht nodig in de gewenste identiteit en het gewenste imago van de organisatie. Ook de kernwaarden moeten aan de orde komen. We organiseren daartoe vaak een strategische sessie samen vast te stellen. De sessie wordt door Prima Donna voorbereid. Aanwezig zijn niet alleen managers, maar ook mensen van de werkvloer. In de sessie komt ook de naamgeving aan de orde. Wat zijn wensen ten aanzien van de nieuwe naam? Aan welke criteria moet deze voldoen? De groep van de sessie kan gedurende het hele traject (en misschien nog wel wat langer) als klankbordgroep blijven bestaan om zaken met betrekking tot de nieuwe huisstijl en communicatie te toetsen.

Het resultaat van de sessie is een basisdocument met daarin de omschrijving van de gewenste identiteit, het gewenste imago en de kernwaarden van de nieuwe organisatie. Dit document vormt ook de basis voor andere documenten, zoals het communicatiebeleidsplan. Daarnaast kan op basis hiervan een naam bedacht worden en een huisstijl ontworpen worden. Aan de hand van het resultaat van de sessie, dat door jullie wordt vastgesteld, komt Prima Donna met een aantal naamvoorstellen. We stellen alleen namen voor, die nog niet in gebruik zijn en waarvan er een goede domeinnaam op het internet beschikbaar is. Uiteraard houden we rekening met de eisen waaraan een naam verder nog moet voldoen.

0 sterren gebaseerd op 0 beoordelingen