Ervaring bij de overheid en semioverheid

In de loop der jaren werken en werkten we voor verschillende overheids- en semi overheidsorganisaties.

 • Bureau Stedendriehoek
 • Gemeente Apeldoorn
 • Gemeente Arnhem
 • Gemeente Berkelland
 • Gemeente Deventer
 • Gemeente Doetinchem
 • Gemeente Ede
 • Gemeente Harderwijk
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeente Hof van Twente
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Voorst
 • Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
 • Regio Twente
 • Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
 • Rekenkamer Oost-Nederland
 • Rijnbrink/Directieoverleg Overijsselse bibliotheken
 • Triënnale
 • Twente Mobiel
 • UWV Werkbedrijf Apeldoorn
 • Veiligheidsregio IJsselland
 • Veiligheidsregio NOG
 • VNO-NCW Midden