Ervaring bij woningcorporaties

Projectcommunicatie

Woonbedrijf ieder1

 • Nieuwbouw op inbreidingslocatie en tijdelijke invulling terrein: maken communicatieplan en ontwikkelen communicatiemiddelen
 • Nieuwbouw- en renovatieproject Erve Oostermaet: maken communicatieplan en uitvoering communicatie
 • Renovatieproject Cyclusflats: maken communicatieplan en uitvoering communicatie
 • Wijkvernieuwing Waterkwartier
 • Vernieuwing centrumgebied Borgele: maken communicatieplan en uitvoering communicatie
 • Project Vernieuwen & Verbeteren (wijkvernieuwing Waterkwartier): ontwikkelen nieuwsbrief, bewoners interviewen, schrijven teksten
 • Nieuwbouwproject Spikvoorde: ontwikkelen raamwerk voor communicatieplannen voor alle deelprojecten binnen dit nieuwbouwproject
 • Nieuwbouwproject Wibautstraat (wijkvernieuwing Waterkwartier): maken communicatieplan
 • Nieuwsbrief Marswegkwartier en sociaal plan (populaire versie)

BWS Raalte

 • Herstructurering wijk Blekkerhoek: adviseren over aanpak, ontwikkelen communicatiemiddelen

Centrada

 • Nieuwbouwproject op inbreidingslocatie: uitvoering communicatie rondom nieuwbouwproject

Woonunie (later gefuseerd tot Woonbedrijf ieder1

 • Communicatie rondom herstructurering wijk 4/Deventer Noord (tijdens interim-periode)
 • Communicatie rondom wijkvernieuwing Hoornwerk (sloop en nieuwbouw)

De Goorse Volkswoning (inmiddels gefuseerd tot Viverion)

 • Betrokken bij communicatie van herstructureringswijk het Gijmink

Woonpalet

 • Nieuwbouwprojecten: organiseren informatiebijeenkomst, schrijven teksten digitale nieuwsbrieven, bedenken openingshandeling

Woningstichting Volksbelang

 • Communicatie diverse herstructureringsprojecten

Diverse projecten

 • Bedenken en organiseren handelingen t.b.v. mijlpalen in bouwproject (bijvoorbeeld openingshandeling, start bouw, hoogste punt, etc.)
 • Bedenken en ontwikkelingen acties t.b.v. verschillende projecten
 • Diverse projecten IJsseldal Wonen

Interim-opdrachten bij woningcorporaties

 • Woonunie (Deventer): corporate communicatie, bewonerscommunicatie, communicatie herstructurering
 • Centrada (Lelystad): bewonerscommunicatie
 • Centrada: project Vestein
 • Woningstichting Nijkerk: ontwikkelen nieuwe website en verzorgen content
 • IJsseldal Wonen: diverse werkzaamheden en projecten, o.a. duurzaamheid

Overige ervaring bij woningcorporaties

 • Maken communicatieplannen
 • Ontwikkelen jaarverslagen (bedenken concept en schrijven teksten)
 • Ontwikkelen populaire versies beleidsplan (bedenken concept en schrijven teksten)
 • Maken bewonersmagazines (bedenken rubrieken, maken bladformule, organiseren redactievergaderingen, interviewen bewoners en overige betrokken t.b.v. artikelen, schrijven teksten)
 • Redactietrainingen
 • Schrijftrainingen (schrijven van brieven, mail)
 • Maken nieuwsbrieven voor bewoners
 • Schrijven teksten voor websites
 • Schrijven persberichten
 • Schrijven overige teksten (zoals folders, brochures, advertenties, informatiemappen, uitnodigingen)
 • Herschrijven van standaardbrieven
 • Aanpassen informatiemateriaal passend bij eisen KWH
 • Bedenken en organiseren relatiedagen
 • Communicatie rondom fusies
 • Organiseren open dagen en openingen
 • Maken programma en uitvoering t.b.v. begeleiden medewerkers bij ontwikkelen nieuw ondernemingsplan
 • Ontwikkelen en implementatie nieuwe huisstijlen

Werkzaam (geweest) voor onder andere de volgende woningcorporaties

 • IJsseldal Wonen
 • Goed Wonen
 • Woonbedrijf ieder1
 • Viverion
 • Salland Wonen
 • Woningstichting Eerbeek
 • Centrada
 • Woonpalet
 • Triada Wonen
 • Woningstichting Alphons Ariëns
 • Woningstichting Nijkerk
 • Stichting Woningbeheer Betuwe
 • Woningstichting Volksbelang